ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Năng lực của chủ thể bao gồm:

  • A. Năng lực pháp luật và năng lực hành vi.
  • B. Năng lực pháp luật và năng lực công dân
  • C. Năng lực hành vi và năng lực nhận thức
  • D. Năng lực pháp luật và năng lực nhận thức.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1