ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Có mấy hình thức thực hiện pháp luật:

  • A. 4
  • B. 2
  • C. 3
  • D. 5
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1