ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Loại nguồn được công nhận trong hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam:

  • A. VBPL
  • B. Tập quán pháp
  • C. Tiền lệ pháp
  • D. Cả A, B và C đều đúng
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1