ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Vi phạm hành chính là hành vi do:

  • A. Cá nhân, tổ chức thực hiện
  • B. Xâm phạm các quy tắc quản lí nhà nước
  • C. Hành vi đó không phải là tội phạm 
  • D. Cả A,B,C đều đúng
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1