Hỏi đáp Hóa Học

 • Giúp mình với

  bởi Quang Phan ngày 26/04/2018

  Hấp thụ hết 0,672 lít SO2 (đktc) vào bình chứa 2 lít dung dịch Ca(OH)2 0,01M .Thêm tiếp 0,4 gam NaOH vào bình này. Tính khối lượng kết tủa thu được sau phản ứng?

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • hoa tan hoan toan mot luong kim loai magie bang dung dich axit hcl 14,6%vua du ,sau phan ung thu duoc muoi magie clorua va 6,72 lit H2 (o dktc).Tinh nong do %cua dung dich muoi thu duoc sau phan ung.

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • 1: Trộn đều 2g MnO2 vào 98g hỗn hợp gồm KCl và KClO3 rồi đem nung nóng đến khối lượng không đổi, thu được chất rắn có khối lượng 76g. Tính % khối lượng mỗi chất có trong hỗn hợp muối ban đầu.

  2: Hỗn hợp X gồm sắt và oxit sắt từ được chia làm 2 phần bằng nhau :

  - Phần thứ nhất đem oxi hóa đến khối lượng không đổi thu được 46,4g chất rắn.

  - Phần thứ hai cho tiếp xúc với khí H2 dư nung nóng, đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì cần dùng 4,48l H2 (đktc).

  Tính khối lượng hỗn hợp X đã cho.

  3: Có một cốc đựng dung dịch H2SO4 loãng. Lúc đầu cho kim loại nhôm vào dung dịch axit, phản ứng xong thu được 6,72dm3 khí (đktc). Sau đó tiếp tục cho bột kẽm vào và thu được 5,6dm3 khí (đktc).

  a) Tính khối lượng mỗi kim loại tham gia phản ứng.

  b) Tính khối lượng axit có trong cốc lúc đầu, biết axit còn dư 25%.

  4: Cho 35,5g hỗn hợp gồm kẽm và sắt (III) oxit tác dụng hết với dung dịch HCl, thu được 6,72l khí (đktc).

  a) Tính khối lượng axit tham gia phản ứng.

  b) Dẫn khí sinh ra qua ống sứ chứa 19,6g hỗn hợp B gồm CuO và Fe3O4 nung nóng, thu được hỗn hợp X. Xác định khối lượng các chất có trong X, biết hiệu suất phản ứng đạt 60%.

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • ôn tập hóa

  bởi nguyễn nhi ngày 21/04/2018

  nêu 2 cách khác nhau để phân biệt rượu etylic và axit axetic bằng phương pháp hóa học, viết pthh minh họa nếu có?

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • nhi%E1%BB%87t%20ph%C3%A2n%2031.6g%20KMnO4%20th%C3%AC%20thu%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c%20bao%20nhi%C3%AAu%20l%C3%ADt%20kh%C3%AD%20O2%28%20hi%E1%BB%87u%20su%E1%BA%A5t%20c%E1%BB%A7a%20qu%C3%A1%20tr%C3%ACnh%20l%C3%A0%2080%25%29%3Cp%3E%3Cimg%20src%3D%22%22%20%2F%3E%3C%2Fp%3E
  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • nhi%E1%BB%87t%20ph%C3%A2n%2031.6g%20KMnO4%20th%C3%AC%20thu%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c%20bao%20nhi%C3%AAu%20l%C3%ADt%20kh%C3%AD%20O2%28%20hi%E1%BB%87u%20su%E1%BA%A5t%20c%E1%BB%A7a%20qu%C3%A1%20tr%C3%ACnh%20l%C3%A0%2080%25%29%0A%3Cp%3E%3Cimg%20src%3D%22%22%20%2F%3E%3C%2Fp%3E
  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bài1: hoà tan 4g NaOH vào nước được dung dịch có nồng độ 10 phần trăm . Tính khối lượng dd NaOH và tìm khối lượng nước?

  Bài2:Cho 22,7g hỗn hợp gồm K và K2O tác dụng hoàn toàn với 400ml nước thu được 1,12l khí a) PTHH? b) Tính khối lượng và thành phần  phần trăm về khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu? C) tính nồng độ mol/l của dd thu đc sau khi phản ứng kết thúc?( giả sử thể tích dd thay đổi ko đáng kể) 

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bài trắc nghiệm

  bởi Phạm Oanh ngày 19/04/2018

  Dung dịch axit axetic làm quỳ tím chuyển sang màu

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Một hỗn hợp X gồm 1 axit no đơn chức và một axit no, 2 chức. Đốt ch|y hoàn toàn a gam hỗn hợp X thu được 0,24 mol CO2 và 0,2 mol H2O. Mặt khác, cho a gam hỗn hợp X tác dụng với NaHCO3 dư thu được 3,136 lít CO2 (đktc). Xác định công thức của 2 axit.

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho a gam kim loại M chưa rõ hóa trị tác dụng hết với 0.4 lít dung dịch HCl. Sau p/ư thu được 8.96 lít khí H2 (đktc) và 125 gam dung dịch muối Z có nồng độ 30,4%

  a) tính nồng độ mol dung dịch HCl

  b) xác định a và M

  c) tính m dung dịch HCl đã dùng  

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • A 15g

  b 20g

  c16g

  d 8g 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • giúp e với ạ

  bởi Chi'ss Baekhyunee's ngày 17/04/2018

  ngâm 1 lá Zn trong 0,4 lít dd AgNO3, sau phản ứng kết thúc lấy lá Zn ra, sấy khô, thấy khối lượng lá Zn tăng 15,g

  a. nồng độ mol của dd AgNo3 là bao nhiêu

  b. khối lượng Zn phản ứng là bao nhiêu

  c. khối lượng Ag sinh ra là bao nhiêu

  d. khối lượng lá Zn tăng bao nhiêu gam

   

  Theo dõi (1) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy