Hỏi đáp Hóa Học

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

 • Nguyen Bao

  hoa hoc nang cao

  bởi Nguyen Bao 21/10/2018

  hòa tan hoàn toàn m g hỗn hợp gồm sắt(II) oxit va sắt(II) cacbonat vào dung dịch HNO3 2M,thu được 3,36 lít hỗn hợp khí A gồm 2 khí(đktc) và được dung dịch B.trong dung dịch B lượng HNO3 còn dư bằng 20% lượng HNO3 ban đầu.tính nồng độ % theo khối lượng của dung dịch B,biết dung dịch HNO3 ban đầu có khối lượng riêng 1,2 g/ml,tỉ khối của khí A so với hiđro là 22,6.

  Theo dõi (1) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Thánh Tông

  Hỗn hợp X gồm 1 ankan và 1 ankin có tỉ lệ khối lượng phân tử 22:13.Đốt cháy hoàn toàn 0.2 mol hỗn hợp X thu được 22g CO2, 9g H2O .Tính CTPT của ankin và ankan.

  Theo dõi (1) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Minh Hải

  trong dung dịch axit axetic có cân bằng sau : \(CH_3COOH\rightarrow H^++CH_3COO^-\) . độ điện ly \(\alpha\) của CH3COOH sẽ thay đổi như thế nào khi nhỏ vào vài giọt dung dịch HCl ?

  Theo dõi (1) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phan Quân

  cho các loại ion sau : Ba2+ , Al3+ , Na+ , Ag+ , CO32- , NO3- , Cl- , SO42- . từ các ion kể trên , hãy viết tên 4 dung dịch trong suốt , mỗi dung dịch chỉ chứa 1 loại cation và 1 loại anion ( trong số các cation và anion kể trên ) ?

  Theo dõi (1) 3 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Việt Long

  cho 23,4 gam Al(OH)3 tác dụng với 200 ml dung dịch NaOH 2M , sau phản ứng thu được bao nhiêu gam NaAlO2 và bao nhiêu gam NaOH ?

  Theo dõi (1) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Van Tho

  cho x mol hỗn hợp ancol metylic và phenol 4,36g. chia hỗn hợp thành hai phần bằng nhau

  phần 1: tác dụng với Na cho 4,48l H2

  phần 2: tác dụng vừa đủ 100ml dd NaOH 1M

  xác định số lượng mol của các ancol trong hỗn hợp

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phan Thiện Hải

  Đốt chay hoan toan 5,5 g hh X gôm 2 ancol ch3oh,c2h5oh thu đươc 4,48 l khi co2 va m g nước .

  a,tinh %khôi lương moi chat trong hh bđâu.

  B,tinh m

  C,đun nong hn X vs xúc tác h2so4đặc ơ nhiệt đô 140 thu đươc hn 3 tê .việt pghh cua các phan ung xay ra

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lan Anh

  Cho 20 l hh gồm 2 chất CH4, C2H4 đi qua dd Br2. Sau pư thấy có 40g Br2 mất đi. Viết PTHH, tính % về thể tích các chất khí có trong hh ban đầu

  Hihi giúp mk vs nha

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Ban Mai

  Oxi hoá hoàn toàn 4,2 g anđehit A mạch hở bằng phản ứng tráng bạc được hỗn hợp muối B và kim loại Ag.Hoà tan hết lượng Ag bằng dung dịch HNO3 tạo ra 3,36 l khí H2(đktc),dA/N2<4.Mặt khác khử hoàn toàn 4,2 g A bằng 0,5 mol H29(xt:Ni) được chất C, hoà tan C vào nước được dung dịch D. Cho 1/10 lượng dung dịch D tác dụng hết với Na dư thoát ra 12,04 l H2(đktc)

  Tìm công thức A,B,C

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Ngoc Nga

  Cho 24,8g hỗn hợp A gồm Fe và CuO tác dụng với axit clohidric 2M sau khi phản ứng kết thúc thu được 6,72 lít khí(ở đktc)

  a) Viết PTPU

  b)Tính khối lượng mỗi chất trong hôn hợp A

  c) Tính thể tích dung dịch axit đã dùng

  d)Giả sử cùng thu 1 lượng thể tích khí như trên cho 16,8g hỗn hợp Fe và Zn cho phản ứng hết với dung dịch HCl. Tính mFe, mZn

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • truc lam

  ) Cho 3.64 g một hỗn hợp gồm oxit , hiđrôxit , muối cac bonat của một kim loại hoá trị II , tác dụng hết với 117,6 g dd H2S04 10% . Sau phản ứng thấy thoát ra 448 ml một chất khí ( đktc) và dung dịch muối duy nhất có nồng độ 10.867%
  Biết rằng khối lượng riêng của đ muối này là 1.095g/ml và khi quy đổi ra nồng độ mol/l thì giá trị là 0.545M
  Xác định tên kim loại , và xác định thành phần % m các chất trong hh ban đầu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Thuy

  đổ 2ml dd H2SO4 98% (D=1.84) vào 3l nước. Tính nồng độ H+ sau phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy