ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Các biện pháp tăng cường pháp chế: 

  • A. Đẩy mạnh công tác xây dựng pháp luật 
  • B. Tổ chức tốt công tác thực hiện pháp luật 
  • C. Tiến hành thường xuyên, kiên trì công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm minh những vi phạm pháp luật. 
  • D. Cả A, B và C
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1