ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Thời điểm mở thừa kế là thời điểm:

  • A. Lập di chúc
  • B. Hoàn tất việc chôn cất người chết
  • C.  Di chúc được chứng thực
  • D. Người để lại di sản thừa kế chết
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1