ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Xét về độ tuổi, người không có năng lực hành vi dân sự là người:

  • A. Dưới 6 tuổi
  • B. Dưới 14 tuổi 
  • C. Dưới 16 tuổi
  • D. Dưới 18 tuổi
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1