YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Tính giai cấp của pháp luật thể hiện ở chỗ

  • A. Pháp luật là sản phẩm của xã hội có giai cấp.
  • B. Pháp luật là ý chí của giai cấp thống trị.
  • C. Pháp luật là công cụ để điều chỉnh các mối quan hệ giai cấp. 
  • D. Cả a,b,c.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)