ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Cơ quan tiến hành tố tụng hình sự là:

  • A. Cơ quan điều tra – Tòa án – Cơ quan thi hành án
  • B. Viện kiểm sát – Tòa án – Cơ quan thi hành án
  • C. Tòa án - Viện kiểm sát – Cơ quan điều tra
  • D. Cả A, B, C đều đúng
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1