ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân được quy định trong văn bản luật nào? 

  • A. Luật Hình sự 
  • B. Luật Dân sự 
  • C. Luật Lao động
  • D. Luật Hiến pháp
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1