ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Quy phạm lựa chọn là quy phạm:

  • A. Đặt ra một việc cụ thể và cấm chủ thể khi tham gia vào quan hệ pháp luật làm việc đó
  • B. Đặt ra một việc cụ thể và buộc chủ thể khi tham gia vào quan hệ pháp luật phải làm việc đó
  • C. Đặt ra một việc cụ thể và cho phép chủ thể khi tham gia vào quan hệ pháp luật  có quyền lựa chọn hoặc không làm việc đó
  • D. Tất cả đều sai
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1