ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Ông A vận chuyển gia cầm bị bệnh, bị cơ quan có thẩm quyền phát hiện và buộc phải tiêu hủy hết sổ gia cầm bị bệnh này. Đây là biện pháp chế tài:

  • A. Dân sự
  • B. Hình sự
  • C. Hành chính
  • D. Kỷ luật
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1