ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Chính Phủ chọn năm nào là năm an toàn giao thông: 

  • A. Năm 2009 
  • B. Năm 2010 
  • C. Năm 2011 
  • D. Năm 2012
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1