ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Trên một tờ báo có đưa tin: “Sáng ngày 20 tháng 6 năm 2008, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam đã tổ chức cuộc họp báo về việc ban hành 
  …………… công bố các luật đã được thông qua tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XII. 

  • A. Lệnh
  • B. Quyết định
  • C. Luật
  • D. Nghị quyết
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1