ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Chính sách nào sau đây thuộc về chức năng đối nội của nhà nước:

  • A. Tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại.
  • B. Tương trợ tư pháp giữa các quốc gia.
  • C. Tăng cường các mặt hàng xuất khẩu công nghệ cao.
  • D. Cả a,b,c.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 1627632628.png
      [banner_link] => https://smartpro.vn/vong-quay-may-man.html
      [banner_startdate] => 2021-08-02 06:08:00
      [banner_enddate] => 2021-08-18 06:42:00
      [banner_type] => 2
    )

)