ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Các quan hệ tài sản phát sinh trong quá trình sinh hoạt, tiêu dùng của cán nhân, tổ chức là đối tượng điều chỉnh của ngành luật nào sau đây:

  • A. Luật hình sự 
  • B. Luật Đất đai 
  • C. Luật dân sự
  • D. Luận tài chính
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1