ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Văn bản nào có hiệu lực cao nhất trong hệ thống pháp luật Việt Nam:

  • A. Pháp lệnh
  • B. Luật
  • C. Hiến pháp 
  • D. Nghị quyết
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1