ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Người có quyền đặc xá cho phạm nhân:

  • A. Chủ tịch quốc hội
  • B. Chủ tịch nước
  • C.  Thủ tướng
  • D. Chánh án
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1