• Câu hỏi:

  Người có quyền đặc xá cho phạm nhân:

  • A. Chủ tịch quốc hội
  • B. Chủ tịch nước
  • C.  Thủ tướng
  • D. Chánh án

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

 

 

CÂU HỎI KHÁC