ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Nhà nước Việt Nam phân chia lãnh thổ thành bao nhiêu tỉnh, thành phố thuộc trung ương:

  • A. 63
  • B. 73
  • C. 53
  • D. 44
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1