ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Bộ luật dân sự hiện hành của Việt Nam được ban hành vào năm nào?

  • A. Năm 1995, có hiệu lực từ 1/7/1996
  • B. Năm 2005, có hiệu lực từ 1/7/2006
  • C. Năm 2005, có hiệu lực từ 1/1/2006
  • D. Năm 1995, được sửa đổi bổ sung năm 2005
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1