ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Tính cưỡng chế của pháp luật được thể hiện: 

  • A. Những hành vi vi phạm pháp luật đều bị xử phạt hành chính
  • B. Những hành vi vi phạm pháp luật đều bị áp dụng hình phạt
  • C. Những hành vi vi phạm pháp luật đều có thể bị áp dụng biện pháp chế tài 
  • D. Những hành vi vi phạm pháp luật đều bị xử lý kỷ luật 
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1