ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Chính thể quân chủ chuyên chế là chính thể:

  • A. Vua không có quyền điều hành xã hội
  • B. Quyền lực nhà nước được trao cho vua và một cơ quan do dân bầu ra nắm giữ
  • C. Quyền lực nhà nước được trao cho một cơ quan được thành lập theo chế độ bầu cử
  • D. Toàn bộ quyền lực nhà lực tập trung vào tay một người đứng đầu
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1