ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Tập quán pháp là:

  • A. Biển đổi những tục lệ, tập quán có sẵn thành pháp luật
  • B. Biến đổi những thói quen hành xử của con người trong lịch sử thành pháp luật.
  • C. Biến đổi những quy phạm tôn giáo thành quy phạm pháp luật.
  • D. Cả a,b,c.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1