ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Người đứng đầu Hội đồng quốc phòng và an ninh quốc gia:

  • A. Chủ tịch quốc hội
  • B. Thủ tướng
  • C. Bộ trưởng quốc phòng
  • D. Chủ tịch nước
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1