YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Người đứng đầu Hội đồng quốc phòng và an ninh quốc gia:

  • A. Chủ tịch quốc hội
  • B. Thủ tướng
  • C. Bộ trưởng quốc phòng
  • D. Chủ tịch nước

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA