ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Quyền bình đẳng, quyền tự do tín ngưỡng là:

  • A. Quyền chính trị
  • B. Quyền tài sản
  • C. Quyền nhân thân
  • D. Quyền đối nhân.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1