ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Quyết định áp dụng pháp luật: 

  • A. Phải được ban hành kịp thời. 
  • B. Phải đúng hình thức pháp lý và đúng mẫu quy định.
  • C. Nội dung phải cụ thể, lời văn phải rõ ràng, chính xác, ngắn gọn. 
  • D. Cả A, B và C
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1