ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Hình phạt chính áp dụng trong xử phạt hành chính:

  • A. Tước quyền sử dụng giấy phép
  • B. Cảnh cáo và trục xuất ra khỏi lãnh thổ
  • C. Cảnh cáo và phạt tiền
  • D. Phạt tiền và tịch thu tang vật
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1