• Câu hỏi:

  Khi tìm hiểu về quyền và nghĩa vụ tài sản của vợ chồng thì khẳng định nào sau đây là đúng

  • A. Vợ, chồng có trách nhiệm ngang nhau đối với tài sản chung và tài sản riêng của vợ, chồng
  • B. Vợ, chồng không có quyền chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân
  • C. Vợ, chồng có quyền có tài sản riêng 
  • D. Khi ly hôn thì toàn bộ tài sản của vợ, chồng phải chia đôi

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

 

 

CÂU HỎI KHÁC