ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Quy phạm nào có chức năng điều chỉnh các quan hệ xã hội:

  • A. Quy phạm pháp luật
  • B. Quy phạm tôn giáo
  • C. Quy tắc quản lý của các TCXH 
  • D. Cả A, B và C đều đúng
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1