• Câu hỏi:

  Nguyên tắc cấp xét xử của tòa án nhân dân việt nam theo mấy cấp:

  • A. 4
  • B. 5
  • C. 2
  • D. 3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

 

 

CÂU HỎI KHÁC