ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Nguyên tắc cấp xét xử của tòa án nhân dân việt nam theo mấy cấp:

  • A. 4
  • B. 5
  • C. 2
  • D. 3
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1