ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Năng lực hành vi trong quan hệ pháp luật dân sự của công dân bắt đầu hình thành lúc công dân:

  • A. 21 tuổi
  • B. 16 tuổi
  • C. 18 tuổi
  • D. 6 tuổi
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1