ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Đâu không phải là ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam 

  • A. Ngành luật hiến pháp (ngành luật nhà nước) 
  • B. Ngành luật dân sự 
  • C. Ngành luật hôn nhân và gia đình 
  • D. Ngành luật hàng hải
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1