ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Hình phạt tù chung thân không áp dụng đối với:

  • A. Người dưới 18 tuổi
  • B. Phụ nữ nuôi con nhỏ
  • C. Phụ nữ có thai
  • D. Tất cả đều đúng
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1