ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Nhà nước là:

  • A. Một tổ chức xã hội có giai cấp.
  • B. Một tổ chức xã hội có chủ quyền quốc gia.
  • C. Một tổ chức xã hội có luật lệ
  • D. Cả a,b,c.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1