ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Tổ chức nào dưới đây có quyền lực công:

  • A. Các tổ chức phi chính phủ
  • B. Các Tổng công ty
  • C. Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam
  • D. Nhà nước
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1