ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Sự tồn tại của pháp luật:

  • A. Do nhu cầu quản lý xã hội của nhà nước. 
  • B. Là một hiện tượng tất yếu, bất biến trong đời sống xã hội của loài người.
  • C. Là do ý chí chủ quan của giai cấp thống trị.
  • D. Yêu cầu khách quan của một xã hội có giai cấp.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1