ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Hình thái kinh tế – xã hội nào là chưa có Nhà nước?

  • A. Hình thái kinh tế – xã hội Cộng sản chủ nghĩa
  • B. Hình thái kinh tế – xã hội Cộng sản nguyên thủy
  • C. Hình thái kinh tế – xã hội Tư bản chủ nghĩa
  • D. Hình thái kinh tế – xã hội Chiếm hữu nô lệ
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1