ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Hàng thừa kế thứ nhất theo quy định pháp luật về thừa kế:

  • A. Vợ của người chết
  • B. Con nuôi của người chết
  • C. Em ruột của người chết
  • D. Câu A và B đều đúng
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1