YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Quy phạm xã hội nào sau đây là quy tắc xử sự (quy tắc hành vi):

  • A. Quy phạm đạo đức; Quy phạm tập quán 
  • B. Quy phạm đạo đức; Quy phạm tập quán; Quy phạm tôn giáo
  • C. Quy phạm đạo đức; Quy phạm tập quán; Quy phạm tôn giáo; Quy phạm của các TCXH 
  • D. Cả A, B và C đều sa

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA