AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Người thực hiện hành vi tội phạm có thể bị Tòa án tuyên phạt:

  • A. Một hình phạt chính và một hình phạt bổ sung
  • B. Một hình phạt chính và nhiều hình phạt bổ sung
  • C. Hai hình phạt chính và một hình phạt bổ sung
  • D. Câu A & B đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>