ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Chọn nhận định sai:

  • A. Phó thủ tướng không nhất thiết phải là Đại biểu quốc hội
  • B. Năng lực pháp luật xuất hiện từ khi con người được sinh ra
  • C. Năng lực lao động xuất hiện từ khi công dân đủ 16 tuổi
  • D. Năng lực pháp luật là tiền đề của năng lực hành vi.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1