ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Yếu tố nào sau đây không nằm trong thành phần của quan hệ pháp luật:

  • A. Chủ thể quan hệ pháp luật
  • B. Khách thể quan hệ pháp luật
  • C. Nội dung quan hệ pháp luật
  • D. Sự kiện pháp lý
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1