YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Yếu tố nào sau đây không nằm trong thành phần của quan hệ pháp luật:

  • A. Chủ thể quan hệ pháp luật
  • B. Khách thể quan hệ pháp luật
  • C. Nội dung quan hệ pháp luật
  • D. Sự kiện pháp lý

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA