ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Theo quy định của luật hôn nhân – gia đình thì những trường hợp nào sau đây không bị cấm kết hôn? 

  • A. Có quan hệ trong phạm vi ba đời, có cùng dòng máu về trực hệ
  • B. Kết hôn với người bị nhiễm HIV/AIDS 
  • C. Người mất năng lực hành vi dân sự 
  • D. Những người cùng giới tính
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1