ON
ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cơ quan thường trực của Quốc hội nước ta là:

  • A. Ủy ban Quốc hội
  • B. Ủy ban thường vụ Quốc hội
  • C. Ủy ban kinh tế và ngân sách
  • D. Ủy ban đối nội và đối ngoại
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  VDO.AI

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

AMBIENT
1=>1