ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Chọn đáp án đúng cho chỗ trống trong câu sau: Trách nhiệm pháp lí hành chính do ……áp dụng đối với cá nhân, tổ chức đã vi phạm pháp luật hành chính

  • A. Tòa án 
  • B. Viện Kiểm Sát
  • C. Công an
  • D. Cơ quan quản lí nhà nước có thẩm quyền
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1