YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Chọn đáp án đúng cho chỗ trống trong câu sau: Trách nhiệm pháp lí dân sự do ……áp dụng đối với cá nhân, tổ chức đã vi phạm pháp luật dân sự

  • A. Tòa án 
  • B. Viện Kiểm Sát 
  • C. Công an
  • D. Cơ quan có thẩm quyền

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA