ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Người không vi phạm pháp luật nhưng bị buộc phải chịu trách nhiệm dân sự thay cho người vi phạm là:

  • A. Cha, mẹ đối với con
  • B. Vợ đối với chồng
  • C. Chồng đối với vợ
  • D. Con đối với cha, mẹ
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1