ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Quan hệ pháp luật hình sự là:

  • A. Quan hệ phát sinh khi có hành vi phạm tội
  • B. Quan hệ phát sinh giữa người phạm tội với người bị hại
  • C. Quan hệ phát sinh giữa Nhà nước và người phạm tội khi có một tội phạm xãy ra
  • D. Tất cả đều đúng
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1