ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Các tòa án chuyên trách của hệ thống tòa án nước CHXHCN Việt Nam:

  • A. Tòa hình sự, tòa dân sự, tòa hành chính, tòa lao động.
  • B. Tòa hình sự, tòa dân sự, tòa hành chính, tòa lao động, tòa kinh tế. 
  • C. Tòa hình sự, tòa dân sự, tòa hành chính, tòa lao động, tòa kinh tế, tòa hôn nhân gia đình.
  • D. Tòa hình sự, tòa dân sự, tòa hành chính, tòa lao động, tòa kinh tế, hôn nhân gia đình, tòa hiến pháp 
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1